axial thrust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axial thrust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axial thrust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axial thrust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axial thrust

  * kỹ thuật

  áp lực hướng trục

  lực chiều trục

  lực dọc trục

  cơ khí & công trình:

  bạc lót dọc trục