axial strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axial strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axial strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axial strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axial strain

  * kỹ thuật

  biến dạng dọc

  ứng suất dọc trục

  xây dựng:

  biến dạng dọc trục

  cơ khí & công trình:

  tải dọc trục