axial ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axial ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axial ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axial ratio.

Từ điển Anh Việt

  • axial ratio

    (Tech) tỷ số trục (hình bầu dục)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axial ratio

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tỉ số trục