axial plunger pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axial plunger pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axial plunger pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axial plunger pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axial plunger pump

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bơm pittông hướng trục