axial compressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axial compressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axial compressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axial compressor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axial compressor

    * kỹ thuật

    máy nén hướng trục