attitude sensing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attitude sensing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attitude sensing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attitude sensing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attitude sensing

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự phát hiện định hướng