attitude display nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attitude display nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attitude display giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attitude display.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attitude display

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cái chỉ báo định hướng