attitude reference system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attitude reference system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attitude reference system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attitude reference system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attitude reference system

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ định hướng