asa gray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asa gray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asa gray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asa gray.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asa gray

    Similar:

    gray: United States botanist who specialized in North American flora and who was an early supporter of Darwin's theories of evolution (1810-1888)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).