asarum europaeum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asarum europaeum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asarum europaeum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asarum europaeum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asarum europaeum

    Similar:

    asarabacca: thick creeping evergreen herb of western Europe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).