asarum shuttleworthii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asarum shuttleworthii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asarum shuttleworthii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asarum shuttleworthii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asarum shuttleworthii

    Similar:

    heartleaf: wild ginger having persistent heart-shaped pungent leaves; West Virginia to Alabama

    Synonyms: heart-leaf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).