artemis spinescens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemis spinescens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemis spinescens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemis spinescens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemis spinescens

    Similar:

    bud brush: a perennial that is valuable as sheep forage in the United States

    Synonyms: bud sagebrush

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).