artemisia stelleriana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemisia stelleriana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemisia stelleriana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemisia stelleriana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemisia stelleriana

    Similar:

    dusty miller: herb with greyish leaves found along the east coast of North America; used as an ornamental plant

    Synonyms: beach wormwood, old woman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).