artemisia annua nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemisia annua nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemisia annua giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemisia annua.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemisia annua

    Similar:

    sweet wormwood: wormwood of southeastern Europe to Iran

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).