artemis pontica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artemis pontica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artemis pontica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artemis pontica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artemis pontica

    Similar:

    roman wormwood: European wormwood; minor source of absinthe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).