aroma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aroma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aroma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aroma.

Từ điển Anh Việt

 • aroma

  /ə'roumə/

  * danh từ

  mùi thơm, hương vị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aroma

  * kinh tế

  mùi thơm

  * kỹ thuật

  mùi thơm

Từ điển Anh Anh - Wordnet