fragrance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fragrance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fragrance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fragrance.

Từ điển Anh Việt

 • fragrance

  /'freigrəns/ (fragrancy) /'freigrənsi/

  * danh từ

  mùi thơm phưng phức, hương thơm ngát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fragrance

  * kinh tế

  hương vị

  thơm

  * kỹ thuật

  hương thơm

  mùi thơm

Từ điển Anh Anh - Wordnet