argument principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argument principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argument principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argument principle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • argument principle

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  nguyên lý agumen

  nguyên lý argumen

  điện tử & viễn thông:

  nguyên lý argument