argument of a function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argument of a function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argument of a function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argument of a function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argument of a function

    * kỹ thuật

    lý lẽ của một chức năng

    toán & tin:

    aguimen của một hàm số