argument field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argument field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argument field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argument field.

Từ điển Anh Việt

  • argument field

    (Tech) khoản dành cho tham số