argument of perifocus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argument of perifocus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argument of perifocus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argument of perifocus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argument of perifocus

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đối số chu tâm