argument of perigee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argument of perigee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argument of perigee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argument of perigee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argument of perigee

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đối số cận điểm