argumentatively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argumentatively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argumentatively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argumentatively.

Từ điển Anh Việt

  • argumentatively

    * phó từ

    lý sự, lẽ sự

Từ điển Anh Anh - Wordnet