argumentum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argumentum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argumentum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argumentum.

Từ điển Anh Việt

  • argumentum

    * danh từ

    số nhiều argumenta

    cách lập luận, cách luận chứng