alternative traffic routing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternative traffic routing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternative traffic routing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternative traffic routing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternative traffic routing

    * kỹ thuật

    chọn đường luân phiên

    định tuyến luân phiên