alternative line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternative line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternative line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternative line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alternative line

  * kỹ thuật

  đường thay thế

  toán & tin:

  đường xen kẽ

  xây dựng:

  tuyến so sánh