alternative solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternative solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternative solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternative solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternative solution

    * kinh tế

    giải pháp có thể lựa chọn