allium sativum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium sativum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium sativum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium sativum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium sativum

    Similar:

    garlic: bulbous herb of southern Europe widely naturalized; bulb breaks up into separate strong-flavored cloves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).