allium haematochiton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium haematochiton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium haematochiton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium haematochiton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium haematochiton

    Similar:

    red-skinned onion: onion with white to deep red tunic; California

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).