allium sphaerocephalum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium sphaerocephalum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium sphaerocephalum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium sphaerocephalum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium sphaerocephalum

    Similar:

    round-headed leek: Old World leek with a spherical bulb

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).