allium fistulosum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium fistulosum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium fistulosum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium fistulosum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium fistulosum

    Similar:

    welsh onion: Asiatic onion with slender bulbs; used as early green onions

    Synonyms: Japanese leek

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).