allium cepa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium cepa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium cepa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium cepa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium cepa

    Similar:

    onion: bulbous plant having hollow leaves cultivated worldwide for its rounded edible bulb

    Synonyms: onion plant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).