allium acuminatum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium acuminatum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium acuminatum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium acuminatum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium acuminatum

    Similar:

    hooker's onion: a common North American wild onion with a strong onion odor and an umbel of pink flowers atop a leafless stalk; British Columbia to California and Arizona and east to Wyoming and Colorado

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).