aid man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aid man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aid man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aid man.

Từ điển Anh Việt

  • aid man

    /'eidmæn/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hộ lý