advent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advent.

Từ điển Anh Việt

 • advent

  /'ædvənt/

  * danh từ

  sự đến, sự tới (của một sự việc gì quan trọng)

  Advent (tôn giáo) sự giáng sinh của Chúa Giêxu

  Advent (tôn giáo) kỳ trông đợi (bốn tuần lễ trước ngày giáng sinh của Chúa)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • advent

  * kỹ thuật

  đến

  tới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • advent

  arrival that has been awaited (especially of something momentous)

  the advent of the computer

  Synonyms: coming

  the season including the four Sundays preceding Christmas

  Similar:

  second coming: (Christian theology) the reappearance of Jesus as judge for the Last Judgment

  Synonyms: Second Coming of Christ, Second Advent, Parousia