absorber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber.

Từ điển Anh Việt

 • absorber

  /əb'sɔ:bə/

  * danh từ

  (kỹ thuật) thiết bị hút thu

  cái giảm xóc (ô tô)

 • absorber

  (Tech) bộ hấp thu; bộ đệm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorber

  * kinh tế

  thiết bị hấp thụ

  * kỹ thuật

  bình hấp thụ

  bình lọc

  bộ hấp thu năng lượng

  bộ hút thu

  giấy lọc

  máy hút thu

  thiết bị chống rung

  thiết bị giảm rung

  toán & tin:

  bộ giảm sút

  bộ nhún

  điện:

  bộ hấp thụ

  điện lạnh:

  bộ tắt dao động

  vật hấp thụ

  hóa học & vật liệu:

  chất hút thu

  xây dựng:

  máy hấp thụ

  thiết bị hút thu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absorber

  (physics) material in a nuclear reactor that absorbs radiation