absorber section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber section

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ngăn hấp thụ