absorber capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber capacity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    công suất hấp thu