absorber or stabilizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber or stabilizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber or stabilizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber or stabilizer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber or stabilizer

    * kỹ thuật

    ô tô:

    thiết bị giảm tia cực tím