absorber plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber plate

    * kỹ thuật

    đĩa hấp thu năng lượng mặt trời

    vật lý:

    tấm hấp thụ