absorber element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber element

    * kỹ thuật

    phân tử hấp thụ