absorber tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorber tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorber tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorber tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorber tube

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống hấp thụ