thanh má trong Tiếng Anh là gì?

thanh má trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh má sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh má

    * dtừ

    cheek