thanh cản trong Tiếng Anh là gì?

thanh cản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh cản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh cản

    shear pin