thanh đạm trong Tiếng Anh là gì?

thanh đạm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh đạm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • thanh đạm

  * ttừ

  frugal; pure and noble; common, plain, ordinary; (of meat) frugal

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • thanh đạm

  * adj

  frugal pure and noble

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • thanh đạm

  frugal pure and noble