tập trong Tiếng Anh là gì?

tập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tập

  volume; episode

  từ điển bách khoa chia thành hai tập an encyclopedia in two volumes; a two-volume encyclopedia

  part

  một bộ phim truyền hình 10 tập a ten-part tv serial

  sheaf/quire (of paper)

  xem vở

  to train; to drill; to practise; to exercise; to train

  tập hai tiếng đồng hồ mỗi ngày to do 2 hours' practice a day

  tập sử dụng vũ khí/bắn súng to practise handling weapons/shooting

  xem tập tuồng

  tập một vở hài to put a comedy into rehearsal

  to accustom; to habituate

  bà nên tập cho các cháu bé ăn ngủ điều độ you should accustom children to keeping regular hours; you should get children used to keeping regular hours

  to learn

  cô ấy đang tập bơi/lái xe she's learning to swim/drive

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tập

  * noun

  set section booklet volume

  * verb

  to drill, to excercise oneself, to try to to cultivate, to accustom

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tập

  (1) to practice, drill, edit; (2) ream of paper, volume (of prose)