nhỏ nhưng ngăn nắp gọn gàng trong Tiếng Anh là gì?

nhỏ nhưng ngăn nắp gọn gàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhỏ nhưng ngăn nắp gọn gàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhỏ nhưng ngăn nắp gọn gàng

    * ttừ

    snug