nhỏ giọt dai dẳng trong Tiếng Anh là gì?

nhỏ giọt dai dẳng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhỏ giọt dai dẳng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhỏ giọt dai dẳng

    * dtừ

    drip-drop