nhỏ li ti trong Tiếng Anh là gì?

nhỏ li ti trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhỏ li ti sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhỏ li ti

    very small, tiny