nhân tố căn bản trong Tiếng Anh là gì?

nhân tố căn bản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhân tố căn bản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhân tố căn bản

    * dtừ

    rationale